headerphoto

 

Titlul: INVITAȚIE CONFERINȚĂ DESCHIDERE PROIECT
"Inserția absolvenților pe piața muncii, prin dezvoltarea abilităților practice"

Avem plăcerea de a vă invita la Conferinta de lansare a proiectului „Inserția absolvenților pe piața muncii, prin dezvoltarea abilitătilor practice” POSDRU/189/2.1/G/156424 implementat de Libro Events SRL în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară-București (Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală) și Asociația Femeilor din Mediul Rural din România.
Conferința de presă va avea loc în data de 23 Iulie 2015, începând cu orele 10.00 la Hotel Pullman, Piața Montreal, Nr. 10, Sector 1, București.
Proiectul se derulează în perioada iulie– decembrie 2015 și își propune să faciliteze procesul de inserție pe piața muncii a studenților Universității de Științe Agronomice si Medicină Veterinară- București prin organizarea unor programe de stagii de practică în cadrul Libro Events SRL.

Se urmarește consilierea și orientarea profesională a 220 de studenți atât de la cursurile de zi (învățământ cu frecvență) cât și de la învățământul la distanță, din cadrul Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, stagii de practică și schimburi de experiență prin organizarea de vizite tematice de orientare profesională la angajatori din România și din Spania.

Scopul conferinței de lansare este de a analiza modalitatea prin care se poate îmbunătăți tranziția de la școală la viața activă a studenților Universității de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară și implicit a studenților Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Vă rugăm să confirmați prezența dumneavoastră până în data de 21 iulie 2015, la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la telefon 0722.688.360, persoana de contact – Daniela Bobe, Responsabil comunicare

Avem rugamintea ca, studenții să se prezinte cu carnetul de student, vizat în anul universitar 2014-2015.

Cu stima,
Daniela Bobe
Responsabil comunicare
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0722.688.360
Persoana de contact – Daniela Bobe, Responsabil comunicare

Invitatia la Conferinţă poate descărcată de aici.

COMUNICAT DE PRESĂ
Data: Sibiu, 15 ianuarie 2013


Titlul: CONFERINȚA DE INCHIDERE A PROIECTULUI
"EXCELENŢĂ ACADEMICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
UN DEMERS PENTRU CALITATE"

 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

are onoarea să vă invite la:

CONFERINŢA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI

"EXCELENŢĂ ACADEMICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ UN DEMERS PENTRU CALITATE"

 

Vineri, 25 ianuarie 2013, începând cu orele 12:00, în Centrul de Reuniune Academică al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu (Str. Banatului nr. 6) va avea loc conferinţa de închidere a proiectului POSDRU/86/1.2/S/61878 - "Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă un demers pentru calitate", implementat în perioada 1 decembrie 2010 - 31 ianuarie 2013.

Alături de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, parteneri în vederea implementării acestui proiect sunt: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti şi Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia.

Proiectul are ca obiectiv general asigurarea calităţii, dezvoltarea şi îmbunătăţirea procesului de Învăţământ la Distanţă și Învățământ cu Frecvenţă Redusă (ID/ IFR) prin îmbinarea învaţământului tradiţional cu noile tehnologii TIC şi e-Learning (Blended Learning).

Activitățile proiectului au urmărit încurajarea parteneriatul activ între cele patru instituții de învățământ superior, implementarea unui sistem educațional calitativ și competitiv și formarea continuă a peste 500 de actoril cheie implicați în forma de învățământ ID/ IFR.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere" Domeniul major de intervenţie 1.2 "Calitate în învăţământul superior".


Cu consideraţie,
Liana Andronic
Responsabil evenimente

Detalii şi informaţii suplimentare:
Liana Andronic – Responsabil evenimente
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Tel: +40 733 552 971
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.excelenta-idifr.ro

 

Documentul aferent acestui comunicat de presă poate descărcat de aici.

Invitatia la Conferinţă poate descărcată de aici.

Programul Conferinţei Naţionale NOI ABORDĂRI ALE CALITĂŢII ÎN INVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, Ediţia II poate descărcat de aici.

 

Data: Sibiu, 12 decembrie 2012
COMUNICAT DE PRESĂ: NOI ABORDĂRI ALE CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR


Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
împreună cu

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia

Are onoarea să vă invite la:

CONFERINŢA NAŢIONALĂ

NOI ABORDĂRI ALE CALITĂŢII ÎN INVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
Ediţia II

Alba Iulia, Bucureşti, Sibiu, Timişoara
12 DECEMBRIE, 2012

în cadrul proiectului
"Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate"

 

Miercuri, 12 decembrie, începând cu orele 10:00, în cadrul U.S.A.M.V. Bucureşti, Amfiteatrul P 33, Corp P (Bd. Mărăşti, nr.59) va avea loc a doua ediţie a seriei de conferinţe din cadrul proiectului "Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate".

Lucrările conferinţei vor aborda teme de interes pentru învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă, precum îmbunătăţirea politicilor de calitate şi management al calităţii în IDIFR, implementarea noilor tehnologii TIC, exemple de bune practice, elaborarea şi editarea materialelor de studiu, etc.

Conferinţa se va desfăşura simultan în cele patru centre universitare partenere in proiect. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”.


Cu consideraţie,
Liana Andronic
Responsabil evenimente

Detalii şi informaţii suplimentare:
Liana Andronic – Responsabil evenimente
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Tel: +40 733 552 971
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.excelenta-idifr.ro

 

Documentul aferent acestui comunicat de presă poate descărcat de aici.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
împreună cu

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia
organizează

CONFERINŢA NAŢIONALĂ

NOI ABORDĂRI ALE CALITĂŢII ÎN INVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
Alba Iulia, Bucureşti, Sibiu, Timişoara
MIERCURI, 12 DECEMBRIE, 2012

în cadrul proiectului
"Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate"

Obiectivele conferinţei sunt corelate cu obiectivul general al proiectului, respectiv asigurarea calităţii, dezvoltarea şi îmbunătăţirea procesului de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (ID-IFR). Sunt aşteptate contribuţii care se vor încadra în următoarele linii tematice (lista nu este exhaustivă):

  • Abordări ale calităţii, criterii şi standarde – concept şi implementare; teorie şi practică;
  • Îmbunătăţirea politicilor de calitate şi management al calităţii în ID-IFR;
  • Implementarea noilor tehnologii TIC şi a principiilor calităţii în învăţare-predare-formare în ID-IFR;
  • Exemple de bune practici în ID-IFR;
  • Importanţa editării materialelor în format ID-IFR;
  • Îmbinarea învăţământului tradiţional cu noile tehnologii şi eLearning-ul (învăţământ integrat).


ORGANIZARE:
Rezumatul lucrării va fi cuprins între 300 şi 500 de cuvinte, va prezenta tema şi relevanţa sa, argumentele principale, cuvinte cheie (maxim 5).
Varianta finală a articolului va fi redactată în format de pagină A4, cu margini de 2,5 cm, font Times New Roman, corp 12, la un rând şi jumătate. Numărul maxim de pagini pentru lucrarea completă este de 10.
Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor este 30 noiembrie 2012.
Lucrările prezentate în cadrul seriei de conferinţe vor fi publicate într-un volum.
Confirmarea participării si programul final al conferinţei vor fi transmise prin e-mail după data de 03.12.2012.

Comitetul ştiinţific:
Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean - Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. univ. dr. Iordan Petrescu – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
Prof. univ. dr. Mircea Neagoe – Universitatea „Transilvania” Braşov
Prof. univ. dr. Gligor Ciortea - Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Comitetul de organizare:
Liana Andronic – Responsabil organizare evenimente
Conf. univ. dr. Florin Sofonea - ULB Sibiu
Conf. univ. dr. Blanca Grama - ULB Sibiu
Lect. univ. dr. Bogdan Mârza - ULB Sibiu
Conf. univ. dr. Silviu Crăciunaş - ULB Sibiu
Conf. univ. dr. Levente Dimen – Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia
Lect. univ. dr. Alina Mărcuţă – USAMV Bucureşti
Lect. univ. dr. Sebastian Moisă – USAMVB Timişoara


Pentru participare vă rugăm să completaţi formularul de înscriere şi să îl transmiteţi la adresa de e-mail până cel târziu la data de 30.11.2012 (Adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Conferinţa se va desfăşura simultan în cele patru centre universitare partenere in proiect. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”.

Comitetul de organizare

Apelul oficial poate descărcat de aici.

PROGRAMAREA CURSULUI TIC

Grupa nr. 1 – 12-14.11.2012

Data

Ora

Sala

Formatori

Luni 12.11.2012

14-20

P 49

Expert Ioan Bondrea

Marti 13.11.2012

14-20

P 49

Expert Ioan Bondrea

Miercuri 14.11.2012

10-14

P 49

Expert Ioan Bondrea

Grupa nr. 2 – 26-28.11.2012

Data

Ora

Sala

Formatori

Luni 26.11.2012

16-20

P 49

Expert Ioan Bondrea

Marti 27.11.2012

14-20

P 49

Expert Ioan Bondrea

Miercuri 28.11.2012

14-20

P 49

Expert Ioan Bondrea

Grupa nr. 3 – 6-8.12.2012

Data

Ora

Sala

Formatori

Joi 6.12.2012

14-20

P 49

Expert Ioan Bondrea

Vineri 7.12.2012

14-20

P 49

Expert Ioan Bondrea

Sambata 8.12.2012

10-14

P 49

Expert Ioan Bondrea

Grupa nr. 4 – 13-15.12.2012

Data

Ora

Sala

Formatori

Joi 13.12.2012

14-20

P 49

Expert Ioan Bondrea

Vineri 14.12.2012

14-20

P 49

Expert Ioan Bondrea

Sambata 15.12.2012

10-14

P 49

Expert Ioan Bondrea

Grupa nr. 5 – 17-19.12.2012

Data

Ora

Sala

Formatori

Luni 17.12.2012

16-20

P 49

Expert Ioan Bondrea

Marti 18.12.2012

14-20

P 49

Expert Ioan Bondrea

Miercuri 19.12.2012

14-20

P 49

Expert Ioan Bondrea

Asistent Manager
Sef lucrari dr. Alina Marcuta

Anuntul oficial poate descarcat de aici.

 

PROGRAMAREA CURSULUI DE EDITARE A MATERIALELOR ÎN SISTEM ID/IFR

 

Data

Ora

Sala

Formator

Miercuri 21.11.2012

16-20

P 7

Conf.univ.dr. Carmen Angelescu

Joi 22.11.2012

14-20

P 7

Conf.univ.dr. Carmen Angelescu

Vineri 23.11.2012

14-20

P 7

Conf.univ.dr. Carmen Angelescu

 

Asistent Manager
Şef lucrări dr. Alina Mărcuţă

Anunţul oficial poate descărcat de aici.

 

PROGRAMAREA CURSULUI DE "MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ID-IFR"

 

Grupa nr. 6 - reprogramare – 7-9 noiembrie 2012

Data

Ora

Sala

Formator

Miercuri 07.11.2012

16-20

P 7

Prof.univ.dr. ALECU IOAN NICOLAE

Joi 08.11.2012

14-20

P 7

Prof.univ.dr. ALECU IOAN NICOLAE

Vineri 09.11.2012

14-20

P 7

Prof.univ.dr. ALECU IOAN NICOLAE

 

Asistent Manager
Şef lucrări dr. Alina Mărcuţă

Anunţul oficial poate descărcat de aici.

 

Data: Bucureşti, 20 septembrie 2012
COMUNICAT DE PRESĂ: ZIUA e-PORŢILOR DESCHISE ANUL II

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.

Ziua e-Porţilor Deschise, eveniment în cadrul proiectului „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – Un demers pentru calitate”

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este beneficiarul unui proiect cu finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, intitulat

„EXCELENŢĂ ACADEMICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ ŞI

ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

UN DEMERS PENTRU CALITATE”

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu împreună Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București – în calitate de partener vă invită joi 20 septembrie 2012, la Ziua e-Porţilor Deschise, eveniment ce se desfăşoară în cadrul proiectului "Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă - un demers pentru calitate" şi va fi găzduit de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București începând cu orele 17, sala P 30.

Trăim în era digitalizării, a vârtejului informaţional şi a schimbărilor rapide, constante şi drastice. Şansa de a rezista, atât pe piaţa muncii cât şi în viaţa de zi cu zi, implică nu numai adaptare şi flexibilitate, ci şi informare riguroasă şi învăţare permanentă. De ce? Tocmai pentru a face faţă schimbării. O modalitate de învăţare promovată şi implementată cu succes de universităţile de top din întreaga lume se referă la învăţământul la distanţă (în diferitele şi diversele sale forme – e-Learning, blended learning, etc.); iar succesul acestor programe derivă din metodele moderne de predare combinate cu noile tehnologii şi, cel mai important, cu un client final matur, deja antrenat în piaţa muncii şi foarte determinat în direcţiile de acţiune şi obiectivele sale.

Învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă presupun metode de abordare complementare învăţământului tradiţional. Unul din motive: după cum ne spune şi titulatura, frecvenţa întâlnirilor faţă în faţă ale studentului cu profesorul este una redusă. Cum compensăm însă lipsa acestor întâlniri faţă în faţă, asigurând deopotrivă CALITATEA procesului de învăţare şi transferul optim de COMPETENŢE? Dacă unul din cuvintele cheie este FLEXIBILITATE, atunci metodele şi mijloacele de învăţare moderne ne vin în întâmpinare. Materiale în format electronic, forumuri de discuţie, prezentări video şi audio, studii de caz şi exerciţii care pun accent pe învăţarea experienţială, iată câteva din exemplele ce creează o legătură continuă a studentului cu profesorii săi.

Despre “Cine?”, „Ce?” şi „Cum?” în învăţământul la distanţă, despre avantaje şi beneficii pentru potenţialii studenţi vom vorbi joi, la ziua ePorţilor Deschise. Evenimentul va avea loc în toate cele patru universităţi partenere în proiect: Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia.

Vă aşteptăm cu drag!

Director Departament ID: Prof. univ. dr. Ioan Nicolae ALECU
Asistent manager: Șef lucrări dr. Alina MĂRCUȚĂ

 

Documentul aferent acestui comunicat de presă poate descărcat de aici.

Un material esenţial pentru calitatea suporturilor didactice în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă

De curând a apărut la Universitatea Lucian Blaga “Ghidul de elaborare a materialelor de studiu pentru învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă”.

Manualul reprezintă un element esenţial pentru toate persoanele implicate, într-un fel sau altul în activitatea didactică din sistemul de învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă (studenţi, cadre didactice, cadre de sprijin, etc.). Acest material este primul document de acest fel care face o descriere detaliată a modului de elaborare a materialelor dedicate acestor forme de învăţământ.

Este deja foarte bine cunoscut faptul că învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă sunt alternative dedicate special acelor persoane care fie au ratat înrolarea într-o formă de pregătire superioară, fie doresc să îşi perfecţioneze pregătirea, fie au şi alte obligaţii care îi împiedică să urmeze cursurile cu frecvenţă (serviciu, familie, etc.). Pentru aceste persoane, învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă, prin formele specifice de organizare, constituie modalităţi consacrate de pregătire care diferă de învăţământul cu frecvenţă prin particularitatea că, programarea activităţii de predare-învăţare este la latitudinea studentului, indiferent de locul şi timpul în care acest proces se desfăşoară.

Ghidul reprezintă un rezultat al activităţii cadrelor didactice implicate în proiectul „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate”, proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior.

În acest proiect sunt implicate patru universităţi: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu - în calitate de beneficiar precum şi alte trei universităţi - în calitate de parteneri: Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Bantului din Timişoara, Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Manualul se remarcă printr-o acurateţe deosebită în prezentarea detaliată a paşilor care trebuie urmaţi în activitatea de conversie, dintr-un material scris în format „clasic”, într-un material dedicat învăţământului la distanţă sau învăţământului cu frecvenţă redusă.

Încă de la început se face descrierea amănunţită a modului de elaborare a unui astfel de material, ştiut fiind faptul că pentru aceste forme de instruire lipsa contactului direct, faţă în faţă cu profesorul trebuie suplinită printr-o formă de prezentare a materialului de studiat mult mai atractivă şi mai „prietenoasă”pentru menţinerea mereu trează a atenţiei studentului ca şi a stimulării continue a atenţiei acestuia. De altfel, acest mod de abordare a problemei se dovedeşte a fi corectă pentru că s-a constatat că, în multe cazuri, la bibliotecă studenţii de la învăţământul de zi cu frecvenţă, preferă să solicite materiale elaborate pentru învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă, tocmai pentru modul mai elaborat în care este prezentat textul, dar şi pentru faptul că sunt prevăzute şi materiale de exemplificare precum şi materiale de autoevaluare.

Ghidul oferă un instrument simplu şi eficient pentru coordonatorii învăţământului la distanţă şi învăţământului cu frecvenţă redusă dar şi, mai ales, pentru cadrele didactice implicate în desfăşurarea de activităţi didactice la aceste forme de învăţământ.

Sunt prezentate, pas cu pas toate etapele de elaborare a materialelor dedicate acestor forme de învăţământ, şi sunt explicate, la fiecare pas raţiunile care au dus la o formă sau la alta, astfel încât utilizatorul să poată asimila organic paradigma elaborării unui astfel de material şi să procedeze în cunoştinţă de cauză, şi nu mecanic.

La elaborarea acestui manual, au fost implicate cadre didactice de la toate cele patru universităţi. Colectivul de cadre didactice implicat a fost un colectiv cu experienţă didactică dar şi cu o bogata experienţă în coordonarea activităţilor didactice de la această formă de învăţământ.

Prof.univ.dr. Dorin Stoicescu
Responsabil vizibilitate

Anunţul oficial poate descărcat de aici.

ÎNCEP CURSURILE TIC

Aflat în cel de-al doilea an de implementare, proiectul “Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – Un demers pentru calitate” îşi continuă activităţile. După cursurile de formare specifică desfăşurate până acum – editare materiale în format IDIFR şi managementul calităţii, următoarele luni sunt dedicate seriei de cursuri TIC.

Unul din cuvintele cheie ale învăţământului la distanţă şi a celui cu frecvenţă redusă este FLEXIBILITATEA. Acest tip de învăţământ presupune metode de abordare complementare învăţământului tradiţional, implică şi utilizează mijloace de învăţare moderne. Cursurile vin în întâmpinarea grupului ţintă al proiectului prin sesiuni de PERFECŢIONARE ÎN UTILIZAREA PLATFORMELOR ID / IFR ŞI A TEHNOLOGIILOR TIC ÎN PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL.

Cursurile vor fi găzduite de către cele patru universităţi partenere în proiect: Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia.

Proiectul “Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – Un demers pentru calitate”, POSDRU/86/1.2/S/61878, este un proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, AXA PRIORITARA 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 1.2. „Calitate în învaţământul superior”.

Anunţul oficial poate descărcat de aici.

Data: Bucureşti, 5 decembrie 2011
COMUNICAT DE PRESĂ: NOI ABORDĂRI ALE CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR


Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
împreună cu

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia

Are onoarea să vă invite la:

CONFERINŢA NAŢIONALĂ

NOI ABORDĂRI ALE CALITĂŢII ÎN INVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
Ediţia I

Alba Iulia, Bucureşti, Sibiu, Timişoara
9 DECEMBRIE, 2011

în cadrul proiectului
"Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate"

Vineri, 9 decembrie, începând cu orele 10:00, în cadrul Universității de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, din B-dul. Mărăşti, nr.59, corpul P, amfiteatrul P21 va avea loc prima ediţie a seriei de conferinţe din cadrul proiectului "Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate".

Lucrările conferinţei vor aborda teme de interes pentru învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă, precum îmbunătăţirea politicilor de calitate şi management al calităţii în IDIFR, implementarea noilor tehnologii TIC, exemple de bune practice, elaborarea şi editarea materialelor de studiu, etc.

Conferinţa se va desfăşura simultan în cele patru centre universitare partenere in proiect. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”.


Cu consideraţie,
Alina Mărcuţă
Asistent manager

Detalii şi informaţii suplimentare:
Alina Mărcuță – Asistent manager
U.S.A.M.V.Bucureşti
Tel: +40 723 292 341
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.excelenta-idifr.ro

Documentul aferent acestui comunicat de presă poate descărcat de aici.

În cadrul proiectului "Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă - Un demers pentru calitate", în data de 9 Decembrie 2011 se va desfăşura Ediţia I a Conferinţei "Noi Abordări ale Calităţii în Învăţământul Superior", simultan la sediile beneficiarului şi al partenerilor. Conferinţa va începe la ora 10:00 şi se va desfăşura în Corpul P, Etaj 1, sala P21.

Proiectul "Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă - Un demers pentru calitate" - ID 61878, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul Major de Intervenţie 1.2 "Calitate în Învăţământul superior".

Afişul oficial poate descărcat de aici.